Gateway to the Temple of Literature, Ha Noi

Linh To Ngo: Để gió cuốn đi (Gone with the Wind)

Sống trên đời cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết ko? Để gió cuốn đi
Gió cuốn đi của em
Mà chắc gì đã mang đến cho em một tấm lòng ai khác...

Sống trên đời cần có một trái tim
Để làm gì em biết không? Để mai ngừng đập
Khi ấy đời sẽ tắt
Mà chắc gì cuộc đời kia từng có phút bắt đầu...

Sống trên dời cần có một tình yêu
Để làm gì em biết không? Để rồi tan vỡ
Vết thương để lại thật sâu
Mà chắc gì đã có ngày lành lại...

Sống trên đời cần nhiều lắm em ơi
Có những điều chẳng bao giờ là đủ
Đừng khóc nữa em
Mai tôi về sống với em trong đời...


To live in this life, one needs a soul
For what, you know? To let go with the wind
Wind swept yours away
But not that sure will bring you another's

To live in this life, one needs a heart
For what, you know? To stop someday
That very moment one's life stops
But not that sure it has a beginning moment

To live in this life, one needs a love
For what, you know? To be broken
Leaving a deep wound
But not that sure it would heal someday

To live in this life, one needs so much
There are things those never can be enough
Don't cry, my dear
I would be living with you in your life, tomorrow.